Allidrett

Vi ønsker alle barn mellom 4 - 12 år velkommen til oss !


  • Vestby Allidrett er en av aktivitetsgruppene i Vestby IL. Vi er selvstendig og drevet av frivillige foreldrene som ønsker å bidra til å kunne gi et bra tilbud til barna våre.
  •  Innbetalingen til allidrettsgruppen dekker kostnadene for våre aktiviteter,  kurs m.m.
  • Allidretten koster 350 NOK / semester / barn. I tillegg til en årlig kontingent til Vestby IL på 150 NOK pr år per person. Summen betales noen uker etter oppstart av semesteret, foreldrene-foresatte får egen epost om dette og betales via "Min idrett"


Allidrettsgruppen følger skoleåret, og barna kan begynne på aktiviteten i august det året de fyller 4 år. 

 
 
 
 

Kontakt oss ved å fylle ut skjemaet:

Her er aktuell aktivitetsplan: 

Vestby IL - Allidrett

VESTBY IDRETTSLAG 

Postboks 106,

1540 VESTBY 


ORGANISASJONSNR:

982892694 

E-POST: post@vestbyil.no